PROGRAMMA

Erfgoedweek Midden-Limburg

16 tot 20 november 2020

EEN HERITA-PROJECTREKENING ALS FISCALE HEFBOOM VOOR JOUW PROJECTFINANCIERING

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en openstellen voor het grote publiek kost handenvol geld. Naast premies en subsidies klinkt de roep om alternatieve financieringsvormen alsmaar luider. Ben jij op zoek naar extra financiële middelen om je erfgoedproject te realiseren? Een Herita-projectrekening geeft je project én je donateurs een stevig duwtje in de rug.

Een webinar aangeboden door Herita.

ZORGEN VOOR UW ERFGOEDCOLLECTIE: VRAAG EN ANTWOORD

Waarop moet u letten bij erfgoedzorg? Hoe kunt u een bepaald probleem aanpakken? Niet alleen is er gelegenheid om een antwoord te krijgen op uw vragen over de bewaring van erfgoed, er passeren ook twee ondersteunende instrumenten de revue, namelijk de Uitleendienst Erfgoed en de Erfgoedwijzer.

Een webinar aangeboden door FARO en Histories.

METAALDETECTIE IN VLAANDEREN, EEN FENOMENOLOGIE

De bodem van onze wereld is een complex gegeven met veel gelaagdheden. Hetzelfde kan gezegd worden van metaaldetectie in Vlaanderen. Speuren naar bodemvondsten is niet alleen een passie voor vele honderden detectoristen. Het is ook een boeiende erfgoedpraktijk die de kennis van ons verleden kan verbeteren, tenminste als het op de juiste manier wordt toegepast.Histories zet zich met MEDEA in om een vlotte en goede samenwerking te bevorderen tussen alle actoren die actief bezig zijn met metaaldetectiecollecties. Zoals bijvoorbeeld musea, heemkringen, IOED's, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de detectoristen. Door expertise, bronnen en collecties uit de roerende en onroerende erfgoedsector met elkaar te koppelen kunnen we samen een completer, rijker gestoffeerd verhaal schrijven. In deze webinar verneem je wat metaaldetectie in Vlaanderen is en welke rol MEDEA hierin speelt.

Een webinar aangeboden door Histories.

CELTIC FIELDS

In de boscomplexen op Kempische zandgronden zitten Europees waardevolle resten van de landbouw uit de ijzertijd. Er liggen structuren van celtic fields, grafheuvels en fundamenten van boerderijen uit die tijd. Zo op het blote oog zijn ze niet waarneembaar, maar met luchtfotografie en het digitaal hoogtemodel zijn er heel wat meer gevonden dan tot nu toe geweten was. De IOED Kempen en Maasland organiseert een webinar rond dit thema in het kader van de (digitale) Erfgoedweek Midden-Limburg. We nodigen experts Erwin Meylemans van het Agentschap Onroerend Erfgoed en Joyce Paesen van IOED Lage Kempen uit om ons alles uit de doeken te doen.

Een webinar aangeboden door IOED Kempen en Maasland.

GELEIDE WANDELING GEOFYSISCH ONDERZOEK GREVENBROEKRUÏNE

Het kasteel Grevenbroek kent zijn oorsprong in het midden van de 13de eeuw en heeft sindsdien een woelige geschiedenis gekend. Aangezien de historische documenten schaars zijn en de opgravingen eind jaren '50 niet wetenschappelijk werden uitgevoerd, was het tot voor kort gissen naar de plattegrond van de voormalige burcht. Dankzij het geofysisch onderzoek dat werd uitgevoerd in 2019 door Dr. Prof. Philippe De Smet en zijn team van de UGent komt daar enigszins verandering in!  In de rondleiding op het terrein brengen we het historisch onderzoek en het geofysisch onderzoek samen en krijgen jullie dankzij Dr. Prof. Philippe Desmet en Historicus Luk van de Sijpe een unieke inkijk in een bijzonder stukje geschiedenis.

Een rondleiding op het terrein* aangeboden door IOED Lage Kempen.

* We volgen de door de overheden opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zullen deze activiteit daarom niet laten doorgaan. Deelnemers die interesse hebben om in de toekomst gecontacteerd te worden wanneer deze rondleiding wel kan plaatsvinden kunnen via onderstaande link hun gegevens achterlaten.

LEZING DOOR WOUTER GHEYLE VAN UGENT EN INTRODUCTIE PLATFORM ONDER DE RADAR

De provincie Limburg gaf in 2019 aan het team van Wouter Gheyle de opdracht om een reeks unieke luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken en te digitaliseren. Het team ontdekte in het Amerikaans Nationaal Archief maar liefst 810 luchtfoto’s die de Duitse en Amerikaanse luchtmacht tussen 1944 en 1945 namen. Samen dekken de foto’s het volledige Limburgse grondgebied, geven ze een heel goed beeld van de provincie in haar toenmalige vorm en vormen ze nu de basis voor het nieuwe erfgoedplatform onderderadar.be . Daar kan je grasduinen tussen de Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s, maar ook je eigen verhaal en materiaal inzenden. Limburg heeft immers ontelbaar veel locaties die tot op heden geheimen uit de Tweede Wereldoorlog verbergen. Tijdens het webinar krijg je achtergrond en begeleiding bij dit boeiende project.

Een webinar aangeboden door het PCCE, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, IOED Kempen en Maasland, IOED Lage Kempen en Monumentenwacht.

 

ONDER DE RADAR

Zoek mee naar sporen uit WOII

De Tweede Wereldoorlog liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) start met een nieuw participatief project. En daarvoor rekent het ook op jou! Duik mee onder de radar en speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, noodbruggen, schuiloorden, … Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Ken je zelf een relict of een overblijfsel, uit WO II? Heb je een origineel verhaal over dit relict? Prik het dan vanaf 9 oktober op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s. Voeg vervolgens je eigen verhaal, foto’s en filmpjes toe op het platform. Deel je informatie met alle Limburgers. Of struin door de vondsten van anderen en herontdek wat al die tijd onder de radar bleef.